Chụp ảnh chân dung lưu niệm

Kể từ tháng 12/2020, Paratime Studio sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ chụp ảnh lưu niệm dành cho cá nhân.

Gói Daisy
2.500.000đ
1.900.000đ/người
 • 06 ảnh in + bản mềm đã chỉnh sửa
 • Toàn bộ ảnh đã chụp (200 - 300 ảnh)
 • Thời gian chụp: 75 phút
 • Địa điểm: Paratime Studio
Gói Lily
3.500.000đ
2.900.000đ/người
 • 15 ảnh in + bản mềm đã chỉnh sửa
 • Toàn bộ ảnh đã chụp (400 - 500 ảnh)
 • Thời gian chụp: 150 phút
 • Địa điểm: Paratime Studio
 • Ảnh in cỡ tiêu chuẩn 15x21cm, chưa bao gồm khung.
 • Khách hàng được sử dụng ảnh cho mục đích cá nhân.
  Việc sử dụng cho hoạt động quảng cáo, thương mại cần được thoả thuận riêng.
 • Khách hàng tự chuẩn bị trang phục và trang điểm.
 • Người thân chụp cùng: từ +500.000đ/người
 • Chỉnh sửa thêm ảnh: +100.000đ/ảnh.

Bạn thấy đã đến lúc lưu lại thời gian của mình?