Bảng giá

Bảng giá các dịch vụ chụp ảnh chính của Paratime Studio, bao gồm: Chân dung nghề nghiệp, Truyền thông Doanh nghiệp, và Sự kiện.

Corporate Headshot by Paratime Studio

Chân dung nghề nghiệp

Cá nhân

  • Gói Cơ bản: 1.000.000đ, thời gian chụp trong 15 phút, sản phẩm là toàn bộ ảnh đã chụp, trong đó có 01 ảnh đã chỉnh sửa.
  • Gói Tiêu chuẩn: 1.800.000đ, chụp trong 45 phút, toàn bộ ảnh đã chụp, trong đó có 03 ảnh được chỉnh sửa.
  • Gói Cao cấp: 6.500.000đ, chụp nửa ngày, toàn bộ ảnh đã chụp, trong đó có 15 ảnh được chỉnh sửa.

Nhóm, công ty, tổ chức

Dịch vụ và chi phí theo thoả thuận.

Ảnh truyền thông doanh nghiệp

Chi phí cho mỗi hợp đồng chụp ảnh doanh nghiệp, ảnh thương mại sẽ tuỳ thuộc vào yêu cầu và mục đích sử dụng cụ thể.

Khi lập báo giá chụp ảnh, ngoài chi phí sản xuất, người chụp ảnh thương mại tính giá dựa trên chi phí sáng tạo và chi phí bản quyền (còn gọi là chi phí sử dụng).

Workers

Ảnh sự kiện

Paratime Studio tính chi phí chụp ảnh sự kiện chủ yếu dựa theo nội dung, thời gian chụp, yêu cầu xử lí hậu kì và một số yêu cầu cụ thể khác.

Nếu quý khách đã có dự trù kinh phí, xin vui lòng cho biết để Paratime Studio có thể tư vấn và cung cấp báo giá riêng.