Tư liệu

Một số dự án ảnh tư liệu đáng chú ý do NAG Phạm Thành Long (Paratime Studio) thực hiện trong những năm gần đây.