Chân dung tư liệu

Tôi bắt đầu chụp ảnh chân dung tư liệu từ năm 2011, khi còn làm việc tại Trường ĐHKHXH&NV Hà Nội. Có lẽ vì thế, các nhân vật chủ yếu là các nhà giáo, nhà khoa học có tên tuổi trong giới khoa học xã hội và nhân văn. Ngoài ra, còn có một số học giả, nghệ nhân khác cũng xuất hiện trong bộ ảnh này.