Các tổ chức và doanh nghiệp

“Con người là tài sản lớn nhất của doanh nghiệp”. Chân dung của bất kì nhân sự nào, dù là lãnh đạo hay nhân viên, cũng có thể trở thành hình ảnh đại diện cho một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp.

Paratime Studio đã được làm việc với nhiều khách hàng trong nước và quốc tế, thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau từ sản xuất, kinh doanh đến dịch vụ: tài chính, bảo hiểm, CNTT, viễn thông, luật, y tế, giáo dục, logistics v.v.