Quảng bá dịch vụ giáo dục, đào tạo

Ở mỗi dự án ảnh giáo dục và đào tạo, với kinh nghiệm nhiều năm là chuyên viên phụ trách hình ảnh cho một trường đại học lớn ở Hà Nội, người chụp có thể dễ dàng hơn khi đặt mình vào vị trí của khách hàng để hiểu rõ mục tiêu và nhu cầu sử dụng hình ảnh mà khách hàng kì vọng.