Các dịch vụ chính của Paratime Studio

Chân dung

Xây dựng thương hiệu cá nhân và quảng bá doanh nghiệp bằng chính hình ảnh của bạn.

Chân dung nghề nghiệp không chỉ có chân dung doanh nhân mà bất kì lĩnh vực nghề nghiệp nào cũng cần đến với phạm vi sử dụng rộng rãi và đa dạng: hồ sơ cá nhân, báo cáo thường niên, mạng xã hội, báo chí và các hoạt động truyền thông khác.

Cùng xây dựng ngân hàng hình ảnh dành riêng cho tổ chức, doanh nghiệp của quý vị

Chụp ảnh truyền thông doanh nghiệp là một phần của cuộc giao tiếp hai chiều với khách hàng. Những bức ảnh thông báo cho công chúng về những điều họ có thể quan tâm về công ty hoặc sản phẩm, và ngược lại, nó cũng giúp khách hàng chuyển tải những phản hồi tích cực về công ty hoặc sản phẩm đó.

Paratime hiểu rõ giá trị và tầm quan trọng của từng khoảnh khắc mà người tổ chức chương trình đã nỗ lực tạo dựng

Dù là hội nghị cấp cao, hội thảo quốc tế hay hoạt động thương mại, truyền thông, biểu diễn,… Paratime đều có đủ năng lực con người và thiết bị để cung cấp những hình ảnh đáng giá cho khách hàng.