Bài viết

Thông tin, kinh nghiệm dành cho khách hàng cũng như người chụp về các vấn đề liên quan đến việc chụp ảnh và sử dụng hình ảnh

Chọn ảnh bằng XnViewMP

Chọn ảnh bằng phần mềm XnViewMP

Nếu bạn là nhân viên truyền thông, thường phải “bơi” trong hàng nghìn bức ảnh và xử lí hậu kì cơ bản thì XnViewMP có thể là thứ mà bạn cần.

Đăng kí theo dõi

Nhập địa chỉ thư điện tử của bạn để nhận thông báo về bài mới

Menu