Chân dung Nghề nghiệp (Corporate / Business Portraits)

Dành cho những nhà lãnh đạo, nhân viên, người khởi nghiệp, nghệ sĩ, nhà nghiên cứu,… muốn có bức ảnh chân dung chuyên nghiệp phục vụ công việc của mình. Cũng giống như các dịch vụ ảnh chân dung khác, khách hàng có thể chọn nơi chụp là Paratime Studio hoặc tại văn phòng của mình và/hoặc địa điểm ngoài trời.

Chân dung nghề nghiệp (corporate portraits, business portraits) không đơn thuần là một sự miêu tả ngoại hình mà nó quan trọng hơn là thể hiện tinh thần, phong thái của cá nhân cũng như tổ chức mà cá nhân đó đại diện.

Các bức ảnh chân dung nghề nghiệp thường vẫn được chụp tại studio. Tuy nhiên, hiện nay cũng có xu thế chụp tại địa điểm làm việc hoặc không gian quanh nơi làm việc. Trong cả hai cách này, nhân vật chủ yếu vẫn được chụp từ đầu đến ngực hoặc nửa người trên một phông nền đơn giản.