Bốn người đàn ông suy tư. Hà Nội, hơn 4 năm trước, tháng 11 năm 2014.
Thu gom cơm thừa canh cặn, Hà Nội, 2018.
Mo-bike phone. Hà Nội, 11/2018.
Xe không yếm, xe cởi truồng. Hà Nội, 11/2018.
Đi chơi cuối tuần. Hà Nội, 11/2018.
"Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi Ngược lòng mình tìm về nông nổi Lãng du đi vô định cánh chim trời" (Bùi Sim Sim) Một sáng ngược nắng, Hà Nội, 11/2018.
Không đội mũ không phải vì quên không mang mũ Vội quá phóng ngay chẳng kịp đội vào Hà Nội, 11/2018
Đừng tưởng chỉ xế hộp mới có chỗ tì tay nhé. Hà Nội, 11/2018.
Bốn cái ôm từ phía sau, thật chặt :v Hà Nội, 11/2018
Chị ninja không mặc áo hoa. Hà Nội, 11/2018.
Không lối thoát. Hà Nội, 11/2018.
Xe đạp. Hà Nội, 11-12/2018.
Anh chở em che. Hà Nội, 11-12/2018
Tóc gió thôi bay. Hà Nội, 11-12/2018.
Người phân làn. Hà Nội, 11-12/2018.
Trông ai như người quận 2 Sài Gòn mới ra. Hà Nội, 11-12/2018.
Xe quá khổ vì quá khổ. Hà Nội, 11-12/2018.
Chuộng tự do, ghét sự ràng buộc. Hà Nội, 11-12/2018.

Dự án vẫn sẽ được tiếp tục trong thời gian tới. Các bạn có thể theo dõi ảnh mới trong album “Những bộ tứ siêu đẳng” trên trang Facebook cá nhân của tôi.

Menu