chân dung chuyên nghiệp

Chân dung chuyên nghiệp không đơn thuần là một sự miêu tả ngoại hình mà còn thể hiện tinh thần, phong thái của cá nhân cũng như tổ chức mà người đó đại diện.