chân dung nghề nghiệp

Chân dung nghề nghiệp không đơn thuần là một sự miêu tả ngoại hình mà còn thể hiện tinh thần, phong thái của cá nhân cũng như tổ chức mà người đó đại diện.