Bạn có nhớ trong ngày cưới trông mình như thế nào, làm gì, gặp những ai không.